สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 58100067
ISBN 9786167078410
ชื่อย่อห้องสมุด KASET tha TH-BaPIT
ชื่อผู้แต่ง
 • ภาคินัย
 • ชื่อเรื่อง
 • Grave บ้านพญาสัตบรรณ / ภาคินัย
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 6.
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ก้าวกระโดด, 2556.
  บรรณลักษณ์ 248 หน้า
  Series
 • Deathly Zodiac
 • หัวเรื่อง
 • นวนิยายไทย
 • ที่มาของทรัพยากร เงินรายได้ 2558 20/04/58 195 บาท
 • ภาคินัย
 • Grave บ้านพญาสัตบรรณ / ภาคินัย
 • Deathly Zodiac
 • นวนิยายไทย

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  58100067  น ภ418ก 2556  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [14930]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |
  PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1366 PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1533 PHP Notice: Undefined variable: foot in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\foot.php on line 28