สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 57100328
ISBN 9789742035563
ชื่อย่อห้องสมุด KASET tha TH-BaPIT
Call Number KPT1194 ช882ล 2555
ชื่อผู้แต่ง
 • ไชยยศ เหมะรัชตะ,
 • ชื่อเรื่อง
 • ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา : พื้นฐานความรู้ทั่วไป : ไชยยศ เหมะรัชตะ
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 9.
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2555.
  บรรณลักษณ์ 516 หน้า ; 26 ซม.
  หัวเรื่อง
 • ทรัพย์สินทางปัญญา -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
 • ลิขสิทธิ์
 • กฎหมายสิทธิบัตร
 • เครื่องหมายการค้า
 • ความลับทางการค้า
 • เซมิคอนดัคเตอร์ชิป
 • พันธุ์พืช
 • ที่มาของทรัพยากร เงินรายได้ 31/07/57 435 บาท
 • ไชยยศ เหมะรัชตะ,
 • ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา : พื้นฐานความรู้ทั่วไป : ไชยยศ เหมะรัชตะ
 • ทรัพย์สินทางปัญญา -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
 • ลิขสิทธิ์
 • กฎหมายสิทธิบัตร
 • เครื่องหมายการค้า
 • ความลับทางการค้า
 • เซมิคอนดัคเตอร์ชิป
 • พันธุ์พืช

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  57100328  KPT1194 ช882ล 2555  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
  [14743]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |
  PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1366 PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1533 PHP Notice: Undefined variable: foot in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\foot.php on line 28