สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 56100200
ISBN 9789740329527
ชื่อย่อห้องสมุด KASET tha TH-BaPIT
Call Number TA705 ก636ธ 2555
ชื่อผู้แต่ง
 • กิจการ พรหมมา
 • ชื่อเรื่อง
 • ธรณีวิทยาสำหรับวิศวกร / กิจการ พรหมมา
 • Add Title
 • Geology for engineers.
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
  บรรณลักษณ์ 518 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
  หัวเรื่อง
 • ธรณีวิศวกรรม
 • ธรณีวิทยา
 • ที่มาของทรัพยากร งปม. 16 ส.ค. 56 550 บาท
 • กิจการ พรหมมา
 • ธรณีวิทยาสำหรับวิศวกร / กิจการ พรหมมา
 • Geology for engineers.
 • ธรณีวิศวกรรม
 • ธรณีวิทยา

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  56100200  TA705 ก636ธ 2555  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
  [14412]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |
  PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1366 PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1533 PHP Notice: Undefined variable: foot in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\foot.php on line 28