Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 55200215
ชื่อย่อห้องสมุด kku-c kku-c TH-BaPIT
Call Number LB3051 ส253ก 2553
ชื่อผู้แต่ง
 • สมนึก ภัททิยธนี.
 • ชื่อเรื่อง
 • การวัดผลการศึกษา / สมนึก ภัททิยธนี.
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 7.
  พิมพลักษณ์ กาฬสินธุ์ : ประสานการพิมพ์, 2553.
  บรรณลักษณ์ 303 หน้า ; 26 ซม.
  หัวเรื่อง
 • การวัดผลทางการศึกษา.
 • การศึกษา -- แบบทดสอบ.
 • ที่มาของทรัพยากร เงินรายได้ 21/03/55 240 บาท
 • สมนึก ภัททิยธนี.
 • การวัดผลการศึกษา / สมนึก ภัททิยธนี.
 • การวัดผลทางการศึกษา.
 • การศึกษา -- แบบทดสอบ.

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  55200215  LB3051 ส253ก 2553  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [13868]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |