สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 55100197
ISBN 9748796299
ชื่อย่อห้องสมุดc kku-c kku-c TH-BaPIT
Call Number PL4209 ช813บ 2554
ชื่อผู้แต่ง
 • โชคชัย บัณฑิต
 • ชื่อเรื่อง
 • บ้านเก่า / โชคชัย บัณฑิต
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 8.
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : รูปจันทร์, 2554.
  บรรณลักษณ์ 119 หน้า ; 19 ซม.
  หมายเหตุ กวีนิพนธ์รางวัลซีไรต์ ประจำปี พ.ศ. 2544
  หัวเรื่อง
 • กวีนิพนธ์ไทย
 • รางวัลซีไรต์
 • ที่มาของทรัพยากร เงินรายได้ 21/03/55 65 บาท
 • โชคชัย บัณฑิต
 • บ้านเก่า / โชคชัย บัณฑิต
 • กวีนิพนธ์ไทย
 • รางวัลซีไรต์

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  55100197  PL4209 ช813บ 2554  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
  [13858]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |
  PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1366 PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1533 PHP Notice: Undefined variable: foot in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\foot.php on line 28