Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 55200067,ฉ.1 55200068,ฉ.2
ISBN 9789744173300
Call Number PL4207 อ675น 2553
ชื่อผู้แต่ง
 • อาหรับราตรี อาบูหะซัน
 • ชื่อเรื่อง
 • นิทราชาคริช / พระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2553.
  บรรณลักษณ์ (14) 328 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  หมายเหตุ คณะกรรมการอำนวยการจัดงานน้อมรำลึก 100 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดพิมพ์ในวาระ 100 ปี แห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  หัวเรื่อง
 • ลิลิต
 • กวีนิพนธ์ไทย
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 04/02/55
 • อาหรับราตรี อาบูหะซัน
 • นิทราชาคริช / พระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • ลิลิต
 • กวีนิพนธ์ไทย

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  55200067  PL4207 อ675น 2553 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
   2. [ ขอจอง ]  55200068  PL4207 อ675น 2553 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [13715]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |