สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 53200327,ฉ.1 53200328,ฉ.2
ISBN 9786165430432
Call Number SB191.R5 ว666ข 2553
ชื่อผู้แต่ง
 • วิมลพรณ ปีตธวัชชัย
 • ชื่อเรื่อง
 • ข้าวของพ่อ / วิมลพรณ ปีตธวัชชัย
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, 2553.
  บรรณลักษณ์ 176 หน้า : ภาพประกอบ. ; |c19 ซม.
  หัวเรื่อง
 • ข้าว
 • วัฒนธรรมไทย
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 29/06/53
 • วิมลพรณ ปีตธวัชชัย
 • ข้าวของพ่อ / วิมลพรณ ปีตธวัชชัย
 • ข้าว
 • วัฒนธรรมไทย

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  53200327  SB191.R5 ว666ข 2553 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
   2. [ ขอจอง ]  53200328  SB191.R5 ว666ข 2553 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [12957]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |