สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 45100199
ISBN 0139476245
ชื่อย่อห้องสมุด TH-BaPIT
Call Number TJ260 .M645h 1999
ชื่อผู้แต่ง
 • Mills, A.F.
 • ชื่อเรื่อง
 • Heat transfer / A.F.Millls
 • พิมพลักษณ์ Upper Saddle River : Printice Hall, c1999.
  บรรณลักษณ์ xx, 954 p. : ill. ; 25 cm.
  หัวเรื่อง
 • Heat -- Transmission.
 • ที่มาของทรัพยากร งปม 25/04/45 2,700 Baht.
 • Mills, A.F.
 • Heat transfer / A.F.Millls
 • Heat -- Transmission.

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  45100199  TJ260 .M645h 1999  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [12689]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |