สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 52200481,ฉ.1 52200482,ฉ.2
ISBN 9786115380107
ชื่อย่อห้องสมุด TH-BaPIT
Call Number RA565 ด199ม 2552
ชื่อผู้แต่ง
 • ดวงพงศ์ พงศ์สยาม
 • ชื่อเรื่อง
 • มานุษยวิทยาสุขภาพ / ดวงพงศ์ พงศ์สยาม
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2552.
  บรรณลักษณ์ 309 หน้า ; 24 ซม.
  หัวเรื่อง
 • สุขวิทยา
 • สุขภาพ
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค โดย อ.ดวงพงศ์ พงศ์สยาม 03/07/52
 • ดวงพงศ์ พงศ์สยาม
 • มานุษยวิทยาสุขภาพ / ดวงพงศ์ พงศ์สยาม
 • สุขวิทยา
 • สุขภาพ

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  52200481  RA565 ด199ม 2552 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
   2. [ ขอจอง ]  52200482  RA565 ด199ม 2552 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
  [12609]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |