สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 52100001,ฉ.1 52100002,ฉ.2 52100003,ฉ.3
ISBN 9789745989412
ชื่อย่อห้องสมุด TH-BaPIT
Call Number HD37 ภ691ย 2551
ชื่อผู้แต่ง
 • ภูวรุตม์ สุขกมล
 • ชื่อเรื่อง
 • 21 Change process guaranted for business success / ภูวรุตม์ สุขกมล
 • Add Title
 • Change process guaranted for business success
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : นายภูวรุตม์ สุขกมล, 2551.
  บรรณลักษณ์ 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  หัวเรื่อง
 • การพัฒนองค์กร
 • Change management
 • ที่มาของทรัพยากร งปม. 24/12/51 299 บาท
 • ภูวรุตม์ สุขกมล
 • 21 Change process guaranted for business success / ภูวรุตม์ สุขกมล
 • Change process guaranted for business success
 • การพัฒนองค์กร
 • Change management

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  52100001  HD37 ภ691ย 2551 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
   2. [ ขอจอง ]  52100002  HD37 ภ691ย 2551 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
   3. [ ขอจอง ]  52100003  HD37 ภ691ย 2551 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
  [12391]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |
  PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1366 PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1533 PHP Notice: Undefined variable: foot in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\foot.php on line 28