สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 51200536
ISBN 9789740931652
ชื่อย่อห้องสมุด TH-BaPIT
Call Number จุลสาร ก674ฉ 2550
ชื่อผู้แต่ง
 • กิตติพร พันธุ์วิจิตรศิริ
 • ชื่อเรื่อง
 • ฉลากอาหารอ่านอย่างไรให้เป็น...เพื่อสุขภาพที่ดี / กิตติพร พันธุ์วิจิตรศิริ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550
  บรรณลักษณ์ 37 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  หัวเรื่อง
 • ฉลากอาหาร
 • สุขภาพ
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 09/04/51
 • กิตติพร พันธุ์วิจิตรศิริ
 • ฉลากอาหารอ่านอย่างไรให้เป็น...เพื่อสุขภาพที่ดี / กิตติพร พันธุ์วิจิตรศิริ
 • ฉลากอาหาร
 • สุขภาพ

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  51200536  จุลสาร ก674ฉ 2550  ให้บริการ  ไม่ได้
   จุลสาร,กฤตภาค | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [10935]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |