สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 51200487,ฉ.1 51200488,ฉ.2
ชื่อย่อห้องสมุด bc TH-BaPIT
Call Number อ NA1521 บ292 2550
ชื่อเรื่อง
 • บ้านพิบูลธรรม / กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กรม, 2550
  บรรณลักษณ์ 56 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
  หมายเหตุ 5 แผ่นดิน 110 ปี จาก บ้านนนทิ มาสู่ บ้านพิบูลธรรม
  หัวเรื่อง
 • สถาปัตยกรรมไทย
 • บ้านนนทิ
 • บ้านพิบูลธรรม
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 24/03/51
 • บ้านพิบูลธรรม / กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 • สถาปัตยกรรมไทย
 • บ้านนนทิ
 • บ้านพิบูลธรรม

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  51 200487  อ NA1521 บ292 2550 ฉ.1  ให้บริการ  ไม่ได้
   หนังสืออ้างอิง | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
   2.  51200488  อ NA1521 บ292 2550 ฉ.2  ให้บริการ  ไม่ได้
   หนังสืออ้างอิง | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [10862]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |
  PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1366 PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1533 PHP Notice: Undefined variable: foot in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\foot.php on line 28