สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 51200325
ISBN 9789740946472
ชื่อย่อห้องสมุด kku-c kku-c TH-BaPIT
Call Number สพร TH7687 บ125 2550
ชื่อเรื่อง
 • บทความวิชาการ. สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย,
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย, 2550
  บรรณลักษณ์ 129 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
  หมายเหตุ ชื่อเรื่องจากปกนอก
  หัวเรื่อง
 • การปรับอากาศ
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 08/01/51
 • บทความวิชาการ. สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย,
 • การปรับอากาศ

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  51200325  สพร TH7687 บ125 2550  ให้บริการ  ไม่ได้
   สิ่งพิมพ์รัฐบาล | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [10010]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |
  PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1366 PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1533 PHP Notice: Undefined variable: foot in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\foot.php on line 28