สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 51200293,ล.1ฉ.1 51200314,ล.1ฉ.2
ISBN 9748213358
ชื่อย่อห้องสมุด TH-BaPIT
Call Number สพร 512293 ก218บ 2549
ชื่อนิติบุคคล
 • กระทรวงยุติธรรม
 • ชื่อเรื่อง
 • บันทึกจากหมู่บ้านสานฝันยุติธรรมชุมชน / จัดทำโดย กระทรวงยุติธรรม
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ :|bโรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2549
  บรรณลักษณ์ 70 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
  Series
 • ชุดความรุ้โครงการนำร่อง ยุติธรรมชุมชน
 • หัวเรื่อง
 • บันทึกจากหมู่บ้าน
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 03/01/50
 • กระทรวงยุติธรรม
 • บันทึกจากหมู่บ้านสานฝันยุติธรรมชุมชน / จัดทำโดย กระทรวงยุติธรรม
 • ชุดความรุ้โครงการนำร่อง ยุติธรรมชุมชน
 • บันทึกจากหมู่บ้าน

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  51200293  สพร 512293 ก218บ 2549 ล.1ฉ.1  ให้บริการ  ไม่ได้
   สิ่งพิมพ์รัฐบาล | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
   2.  51200314  สพร 512314 ก218บ 2549 ล.1ฉ.2  ให้บริการ  ไม่ได้
   สิ่งพิมพ์รัฐบาล | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [10000]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |
  PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1366 PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1533 PHP Notice: Undefined variable: foot in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\foot.php on line 28