สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 52200206,ฉ.1 52200207,ฉ.2 52200208,ฉ.3
ISBN 9749681673 9789749681671
ชื่อย่อห้องสมุด DLC KMUTT
Call Number JQ1745.A7 ว867จ 2549
ชื่อผู้แต่ง
 • วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์
 • ชื่อเรื่อง
 • จุดเปลี่ยนประเทศไทย / วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สถาบันสหสวรรษ, 2549.
  บรรณลักษณ์ 31 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม. + ซีดี-รอม 1 แผ่น
  หัวเรื่อง
 • การเมืองการปกครองไทย
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 05/01/52
 • วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์
 • จุดเปลี่ยนประเทศไทย / วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์
 • การเมืองการปกครองไทย

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  52200206  JQ1745.A7 ว867จ 2549 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
   2. [ ขอจอง ]  52200207  JQ1745.A7 ว867จ 2549 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
   3. [ ขอจอง ]  52200208  JQ1745.A7 ว867จ 2549 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [12410]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |