Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 50100084
ISBN 9741330189
ชื่อย่อห้องสมุด kku-c kku-c TH-BaPIT
Call Number AZ105 ก514 2547
ชื่อหลักวารสาร
 • L
 • ชื่อเรื่อง
 • การวิจัยทางมนุษยศาสตร์ (บทสรุปจากที่ประชุมนักมนุษยศาสตร์) / ปรีชา ช้างขวัญยืน บรรณาธิการ.
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1.
  พิมพลักษณ์ [กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.
  บรรณลักษณ์ 236 หน้า. ; 21 ซม.
  หัวเรื่อง
 • มนุษยศาสตร์ -- วิจัย.
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • ปรีชา ช้างขวัญยืน,
 • ที่มาของทรัพยากร งปม. 2/4/50 160 บาท
 • LLLLL
 • การวิจัยทางมนุษยศาสตร์ (บทสรุปจากที่ประชุมนักมนุษยศาสตร์) / ปรีชา ช้างขวัญยืน บรรณาธิการ.
 • มนุษยศาสตร์ -- วิจัย.
 • ปรีชา ช้างขวัญยืน,

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  50100084  AZ105 ก514 2547  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [8038]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |