Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 66200044,ล.1ฉ.1
ISBN 974-7948-61-3
ชื่อย่อห้องสมุด kku-c kku-c TH-BaPIT
Call Number TK 7881.2 ว542ค 2540
ชื่อผู้แต่ง
 • วิชัย ศังขจันทรานนท์.
 • ชื่อเรื่อง
 • ควบคุมเครื่องกลไฟฟ้าด้วยอิเล็กทรอนิกส์กำลัง 1 / โดย วิชัย ศังขจันทรานนท์.
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 6.
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ ส.ส.ท., 2540.
  บรรณลักษณ์ 379 หน้า : ภาพประกอบ. ; 26 ซม.
  หัวเรื่อง
 • อิเล็กทรอนิกส์
 • เครื่องจักรกลไฟฟ้า.
 • ไฟฟ้า -- การควบคุม
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 23/01/66
 • วิชัย ศังขจันทรานนท์.
 • ควบคุมเครื่องกลไฟฟ้าด้วยอิเล็กทรอนิกส์กำลัง 1 / โดย วิชัย ศังขจันทรานนท์.
 • อิเล็กทรอนิกส์
 • เครื่องจักรกลไฟฟ้า.
 • ไฟฟ้า -- การควบคุม

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  66200044  TK 7881.2 ว542ค 2540 ล.1  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
  [16469]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |