สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 66200001,ฉ.1 66200002,ฉ.2 66200003,ฉ.3
ISBN 9786165938037
ชื่อย่อห้องสมุด TH-BaPIT
Call Number HD 30.2 ม115ส 2565
ชื่อผู้แต่ง
 • มงคลชัย วิริยะพินิจ
 • ชื่อเรื่อง
 • สะท้อนการจัดการความรู้จากความท้าทาย / มงคลชัย วิริยะพินิจ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2565.
  บรรณลักษณ์ 220 หน้า
  หัวเรื่อง
 • การจัดการความรู้
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 6/10/65
 • มงคลชัย วิริยะพินิจ
 • สะท้อนการจัดการความรู้จากความท้าทาย / มงคลชัย วิริยะพินิจ
 • การจัดการความรู้

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  66200001  HD 30.2 ม115ส 2565 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
   2. [ ขอจอง ]  66200002  HD 30.2 ม115ส 2565 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
   3. [ ขอจอง ]  66200003  HD 30.2 ม115ส 2565 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
  [16447]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |
  PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1366 PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1533 PHP Notice: Undefined variable: foot in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\foot.php on line 28