สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 65100140
ISBN 9786163145635
ชื่อย่อห้องสมุด TH-BAPIT
Call Number QD 381 ว282พ 2563
ชื่อผู้แต่ง
 • ศรุต อำมาตย์โยธิน
 • ชื่อเรื่อง
 • พอลิเมอร์และการประยุกต์ / ศรุต อำมาตย์โยธิน
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2.
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563.
  บรรณลักษณ์ 246 หน้า : ภาพประกอบ
  หัวเรื่อง
 • โพลิเมอร์.
 • โพลิเมอร์ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา).
 • ที่มาของทรัพยากร เงินงบประมาณ 2565 22/08/65 230 บาท
 • ศรุต อำมาตย์โยธิน
 • พอลิเมอร์และการประยุกต์ / ศรุต อำมาตย์โยธิน
 • โพลิเมอร์.
 • โพลิเมอร์ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา).

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  65100140  QD 381 ว282พ 2563  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
  [16437]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |
  PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1366 PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1533 PHP Notice: Undefined variable: foot in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\foot.php on line 28