สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 65100069
ISBN 9786162872655
ภาษา tha jpn
Call Number BF 773 ด171ช 2561
ชื่อผู้แต่ง
 • ดเว็ค, แครอล เอส
 • ชื่อเรื่อง
 • ใช้ความคิดเอาชนะโชคชะตา / Carol S. Dweck, เขียน ; พรรณี ชูจิรวงศ์, แปล
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2561.
  บรรณลักษณ์ 358 หน้า
  หัวเรื่อง
 • ความเชื่อ
 • ความสำเร็จ -- แง่จิตวิทยา
 • ความเชื่อมั่นในตนเอง
 • ความตระหนักในศักยภาพตน
 • ที่มาของทรัพยากร เงินรายได้ 2565 10/05/65 275 บาท
 • ดเว็ค, แครอล เอส
 • ใช้ความคิดเอาชนะโชคชะตา / Carol S. Dweck, เขียน ; พรรณี ชูจิรวงศ์, แปล
 • ความเชื่อ
 • ความสำเร็จ -- แง่จิตวิทยา
 • ความเชื่อมั่นในตนเอง
 • ความตระหนักในศักยภาพตน

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  65100069  BF 773 ด171ช 2561  กิตติพศ สุกใส
   ยืม 01/06/2565
   คืน 29/9/2565
   ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
  [16363]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |
  PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1366 PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1533 PHP Notice: Undefined variable: foot in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\foot.php on line 28