สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 65100068
ISBN 9786163251381
ชื่อย่อห้องสมุด kku-c kku-c TH-BaPIT
Call Number JQ 1746 ฝ211ร 2562
ชื่อนิติบุคคล
 • ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล
 • ชื่อเรื่อง
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ใหม่สุด + 5 ปี / รวบรวมโดยฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพ : สำนักพิมพ์สูตรไพศาล, 2562.
  บรรณลักษณ์ 150 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
  หัวเรื่อง
 • งานสารบรรณ.
 • งานสารบรรณ
 • ที่มาของทรัพยากร เงินรายได้ 2565 10/05/65 140 บาท
 • ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ใหม่สุด + 5 ปี / รวบรวมโดยฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล
 • งานสารบรรณ.
 • งานสารบรรณ

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  65100068  JQ 1746 ฝ211ร 2562  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
  [16362]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |