สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 65100063
ISBN 9786165810432
ชื่อย่อห้องสมุด |a
Call Number JQ 1745 ช486ค 2564
ชื่อผู้แต่ง
 • ชาญชัย แสวงศักดิ์
 • ชื่อเรื่อง
 • คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง / ชาญชัย แสวงศักดิ์
 • Add Title
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 14.
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564.
  บรรณลักษณ์ 680 หน้า ; 26 ซม
  หัวเรื่อง
 • กฎหมายปกครอง
 • กฎหมายปกครอง -- ไทย
 • ที่มาของทรัพยากร เงินรายได้ 2565 10/05/65 580 บาท
 • ชาญชัย แสวงศักดิ์
 • คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง / ชาญชัย แสวงศักดิ์
 • กฎหมายปกครอง
 • กฎหมายปกครอง -- ไทย

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  65100063  JQ 1745 ช486ค 2564  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
  [16361]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |
  PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1366 PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1533 PHP Notice: Undefined variable: foot in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\foot.php on line 28