สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 65200002
ISBN 9789740340508
ชื่อย่อห้องสมุด TH-BaPIT
Call Number QC 20.7.E4 จ198ร 2564
ชื่อผู้แต่ง
 • จอมภพ แววศักดิ์
 • ชื่อเรื่อง
 • ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสำหรับฟิสิกส์โดยใช้ MATLAB / จอมภพ แววศักดิ์
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564
  บรรณลักษณ์ 410 หน้า : ภาพประกอบ
  หัวเรื่อง
 • ฟิสิกส์ -- การประมวลผลข้อมูล
 • ฟิสิกส์ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • แมทแลบ
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 15/10/64
 • จอมภพ แววศักดิ์
 • ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสำหรับฟิสิกส์โดยใช้ MATLAB / จอมภพ แววศักดิ์
 • ฟิสิกส์ -- การประมวลผลข้อมูล
 • ฟิสิกส์ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • แมทแลบ

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  65200002  QC 20.7.E4 จ198ร 2564  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
  [16311]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |
  PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1366 PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1533 PHP Notice: Undefined variable: foot in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\foot.php on line 28