สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 65200001
ISBN 9786165861304
ชื่อย่อห้องสมุด TH-BaPIT
Call Number QC 981.8.C5 ส749ก 2564
ชื่อผู้แต่ง
 • สุจริต คูณธนกุลวงศ์
 • ชื่อเรื่อง
 • การวางแผนทรัพยากรน้ำเพื่อการปรับตัวภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ / สุจริต คูณธนกุลวงศ์
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ บริษัทพิมพ์ดีการพิมพ์ จำกัด, 2564
  บรรณลักษณ์ 324 หน้า : ภาพประกอบ
  หัวเรื่อง
 • การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
 • การผันแปรของภูมิอากาศ -- ไทย
 • การพัฒนาแหล่งน้ำ -- ไทย
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 6/10/64
 • สุจริต คูณธนกุลวงศ์
 • การวางแผนทรัพยากรน้ำเพื่อการปรับตัวภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ / สุจริต คูณธนกุลวงศ์
 • การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
 • การผันแปรของภูมิอากาศ
 • การพัฒนาแหล่งน้ำ

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  65200001  QC 981.8.C5 ส749ก 2564  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
  [16310]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |