สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 64200020
ISBN 9786161811129
ชื่อย่อห้องสมุด KASET tha TH-BaPIT
Call Number BF 575.L8 ค439ถ 2559
ชื่อผู้แต่ง
 • คิดมาก
 • ชื่อเรื่อง
 • ถึงอย่างนั้นความรักก็ยังงดงาม / คิดมาก เขียน ; เอกชัย ดวงแก้ว ถ่ายภาพ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สปริงบุ๊กส์, 2559.
  บรรณลักษณ์ 167 หน้า : ภาพประกอบ
  หมายเหตุ พิมพ์ครั้งที่ 1-3 พิมพ์ปีเดียวกัน
  หัวเรื่อง
 • ความรัก
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • เอกชัย ดวงแก้ว
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 24/06/64
 • คิดมาก
 • ถึงอย่างนั้นความรักก็ยังงดงาม / คิดมาก เขียน ; เอกชัย ดวงแก้ว ถ่ายภาพ
 • ความรัก
 • เอกชัย ดวงแก้ว

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  64200020  BF 575.L8 ค439ถ 2559  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
  [16300]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |