สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 64200026
ISBN 9786161828110
ชื่อย่อห้องสมุด KASET tha TH-BaPIT
ภาษา tha jpn
Call Number BF 637.C4 ด981ด 2562
ชื่อผู้แต่ง
 • ไดโกะ, เมนทอลลิสต์
 • ชื่อเรื่อง
 • แด่คุณที่กลัวการปลี่ยนแปลงมาตลอดชีวิต / Mentalist DaiGo เขียน ; ธนัญ พลแสน แปล
 • Add Title
 • Positive change.
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาว์ทู, 2562.
  บรรณลักษณ์ 160 หน้า : ภาพประกอบ
  หมายเหตุ แปลจาก "Positive change by Mentalist DaiGo"
  หัวเรื่อง
 • การเปลี่ยนแปลง (จิตวิทยา)
 • การเปลี่ยนทัศนคติ
 • การจูงใจ (จิตวิทยา)
 • จิตวิทยาประยุกต์
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • DaiGo, Mentalist.
 • ธนัญ พลแสน
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 24/06/64
 • ไดโกะ, เมนทอลลิสต์
 • แด่คุณที่กลัวการปลี่ยนแปลงมาตลอดชีวิต / Mentalist DaiGo เขียน ; ธนัญ พลแสน แปล
 • Positive change.
 • การเปลี่ยนแปลง (จิตวิทยา)
 • การเปลี่ยนทัศนคติ
 • การจูงใจ (จิตวิทยา)
 • จิตวิทยาประยุกต์
 • DaiGo, Mentalist.
 • ธนัญ พลแสน

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  64200026  BF 637.C4 ด981ด 2562  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
  [16297]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |