สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 64200016
ISBN 9786168033227
ชื่อย่อห้องสมุด KASET tha TH-BaPIT
Call Number KPT 2070 ส691ร 2563
ชื่อนิติบุคคล
 • สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
 • ชื่อเรื่อง
 • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
 • Add Title
 • Constitution of the kingdom of Thailand B.E. 2560 (2017)
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2.
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : พี. เพรส, 2563.
  บรรณลักษณ์ 335 หน้า
  หัวเรื่อง
 • รัฐธรรมนูญ -- ไทย |y 2560.
 • กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 17/03/64
 • สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
 • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
 • Constitution of the kingdom of Thailand B.E. 2560 (2017)
 • รัฐธรรมนูญ
 • กฎหมายรัฐธรรมนูญ

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  64200016  KPT 2070 ส691ร 2563  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
  [16294]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |