สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบ



มีสื่อประกอบ



มีสื่อประกอบ



มีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบ



มีสื่อประกอบ



มีสื่อประกอบ



มีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบ



มีสื่อประกอบ



มีสื่อประกอบ



มีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 64200017
ISBN 9749468694
ชื่อย่อห้องสมุด KASET tha TH-BaPIT
Call Number QC 20.7.F85 ส899ก 2549
ชื่อผู้แต่ง
 • เสนอ คุณประเสริฐ
 • ชื่อเรื่อง
 • กลยุทธ์การอินทิเกรตและเมเปิล / รวบรวมและเรียบเรียงโดย เสนอ คุณประเสริฐ
 • Add Title
 • คณิตศาสตร์ วิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ :
 • Integration strategy with Maple.
 • Mathematics-in-industry for engineering science and business :
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : วี.เจ.พริ้นติ้ง, 2549.
  บรรณลักษณ์ 392, [1] หน้า : ภาพประกอบ
  หัวเรื่อง
 • การอินทิเกรด
 • คณิตศาสตร์วิศวกรรม -- การประมวลผลข้อมูล
 • วิทยาศาสตร์ -- คณิตศาสตร์ -- การประมวลผลข้อมูล
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 17/03/64
 • เสนอ คุณประเสริฐ
 • กลยุทธ์การอินทิเกรตและเมเปิล / รวบรวมและเรียบเรียงโดย เสนอ คุณประเสริฐ
 • คณิตศาสตร์ วิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ : กลยุทธ์การอินทิเกรตและเมเปิล
 • Integration strategy with Maple.
 • Mathematics-in-industry for engineering science and business : integration strategy with Maple.
 • การอินทิเกรด
 • คณิตศาสตร์วิศวกรรม -- การประมวลผลข้อมูล
 • วิทยาศาสตร์ -- คณิตศาสตร์ -- การประมวลผลข้อมูล

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  64200017  QC 20.7.F85 ส899ก 2549  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
  [16293]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |