สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 64100052, ล.1
ISBN 9789749177709
ชื่อย่อห้องสมุด KASET tha TH-BaPIT
Call Number BQ 1110 ว357ธ 2562
ชื่อผู้แต่ง
 • วศิน อินทสระ
 • ชื่อเรื่อง
 • ธรรมบท ทางแห่งความดี เล่มที่ 1 / วศิน อินทสระ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ธรรมดา, 2562.
  บรรณลักษณ์ 1 เล่ม : ภาพประกอบ
  หัวเรื่อง
 • พุทธภาษิต
 • ที่มาของทรัพยากร งบประมาณ 2564 29/04/64 1,650 บาท
 • วศิน อินทสระ
 • ธรรมบท ทางแห่งความดี เล่มที่ 1 / วศิน อินทสระ
 • พุทธภาษิต

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  64100052  BQ 1110 ว357ธ 2562 ล.1  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
  [16291]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |