สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 64100054
ISBN 9786167752938
ชื่อย่อห้องสมุด KASET tha TH-BaPIT
Call Number HG 1710 พ793ด 2564
ชื่อผู้แต่ง
 • พีรพัฒน์ หาญคงแก้ว
 • ชื่อเรื่อง
 • Digital asset investment 101 จาก Bitcoin สู่การลงทุนยุคใหม่ในสินทรัพย์ดิจิทัล / พีรพัฒน์ หาญคงแก้ว, อัครเดช เดี่ยวพานิช
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สต็อคทูมอร์โรว์, 2564.
  บรรณลักษณ์ 301 หน้า : ภาพประกอบ
  หัวเรื่อง
 • บิตคอยน์
 • สินทรัพย์ดิจิทัล
 • การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • อัครเดช เดี่ยวพานิช
 • ที่มาของทรัพยากร เงินงบประมาณ 2564 29/04/64 295 บาท
 • พีรพัฒน์ หาญคงแก้ว
 • Digital asset investment 101 จาก Bitcoin สู่การลงทุนยุคใหม่ในสินทรัพย์ดิจิทัล / พีรพัฒน์ หาญคงแก้ว, อัครเดช เดี่ยวพานิช
 • บิตคอยน์
 • สินทรัพย์ดิจิทัล
 • การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
 • อัครเดช เดี่ยวพานิช

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  64100054  HG 1710 พ793ด 2564  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
  [16284]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |