สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 64100034
ISBN 9781118074794 1118074793
ชื่อย่อห้องสมุด DLC eng DLC YDX BTCTA UKMGB YDXCP BWX BDX UtOrBLW NhCcYME SKYRV
Call Number TK 1001 .M678e 2012
ชื่อผู้แต่ง
 • Mohan, Ned.
 • ชื่อเรื่อง
 • Electric power systems : a first course / Ned Mohan.
 • พิมพลักษณ์ Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, 2012.
  บรรณลักษณ์ xii, 243 pages : illustrations, map ; 27 cm.
  หมายเหตุ Machine generated contents note: Chapter 1: Power Systems: A Changing Landscape Chapter 2: Review of Basic Electric Circuits and Electromagnetic Concepts Chapter 3: Electric Energy and the Environment Chapter 4: AC Transmission Lines and Underground Cables Chapter 5: Power Flow in Power System Networks Chapter 6: Transformers in Power Systems Chapter 7: High Voltage DC (HVDC) Transmission Systems Chapter 8: Distribution Systems, Loads and Power Quality Chapter 9: Synchronous Generators Chapter 10: Voltage Regulation and Stability in Power Systems Chapter 11: Transient and Dynamic Stability of Power Systems Chapter 12: Control of Interconnected Power Systems and Economic Dispatch Chapter 13: Transmission Line Faults, Relaying and Circuit Breakers Chapter 14: Transient Over-Voltages, Surge Protection and Insulation Coordination.
  หัวเรื่อง
 • Electric power systems.
 • ที่มาของทรัพยากร งบประมาณ 2564 29/04/64 6,140 บาท
 • Mohan, Ned.
 • Electric power systems : a first course / Ned Mohan.
 • Electric power systems.

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  64100034  TK 1001 .M678e 2012  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
  [16280]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |