สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 64100057
ISBN 9786165470872
ชื่อย่อห้องสมุด kku-c kku-c TH-BaPIT
Call Number PE 1112 ส779ซ 2560
ชื่อผู้แต่ง
 • สุทิน พูลสวัสดิ์
 • ชื่อเรื่อง
 • CU-TEP grammar : error identification ภาษาอังกฤษเข้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Sutin Poolsawad
 • Add Title
 • The best test preparation for CU-TEP
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ที.จี.อาร์.อี., 2560.
  บรรณลักษณ์ 262 หน้า : ภาพประกอบ
  หัวเรื่อง
 • ภาษาอังกฤษ
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • Sutin Poolsawad
 • ที่มาของทรัพยากร งบประมาณ 2564 29/04/64 285 บาท
 • สุทิน พูลสวัสดิ์
 • CU-TEP grammar : error identification ภาษาอังกฤษเข้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Sutin Poolsawad
 • The best test preparation for CU-TEP
 • ภาษาอังกฤษ
 • Sutin Poolsawad

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  64100057  PE 1112 ส779ซ 2560  ฐิตาพร พรรณมรรคา
   ยืม 23/11/2564
   คืน 23/12/2564
   ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
  [16277]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |