สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 64100073,ฉ.1 64100079,ฉ.2
ISBN 9789990111125
ชื่อย่อห้องสมุด KASET tha TH-BaPIT
Call Number TK 2511 ว583ร 2559
ชื่อผู้แต่ง
 • วิทยา ประยงค์พันธุ์
 • ชื่อเรื่อง
 • การควบคุมมอเตอร์ / เรียบเรียงโดย วิทยา ประยงค์พันธุ์, อำนาจ ทองผาสุข
 • Add Title
 • วงจรควบคุมมอเตอร์ด้วยคอนแทคเตอร์
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2.
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2559.
  บรรณลักษณ์ 179 หน้า : ภาพประกอบ
  หัวเรื่อง
 • มอเตอร์
 • คอนแทกเตอร์ไฟฟ้า
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • อำนาจ ทองผาสุข
 • ที่มาของทรัพยากร งบประมาณ 2564 29/04/64 140 บาท
 • วิทยา ประยงค์พันธุ์
 • การควบคุมมอเตอร์ / เรียบเรียงโดย วิทยา ประยงค์พันธุ์, อำนาจ ทองผาสุข
 • วงจรควบคุมมอเตอร์ด้วยคอนแทคเตอร์
 • มอเตอร์
 • คอนแทกเตอร์ไฟฟ้า
 • อำนาจ ทองผาสุข

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  64100073  TK 2511 ว583ร 2559 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
   2. [ ขอจอง ]  64100079  TK 2511 ว583ร 2559 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [16269]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |