สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 64200009,ฉ.1 64200010,ฉ.2 64200011,ฉ.3
ISBN 9786164385252
ชื่อย่อห้องสมุด KASET tha TH-BaPIT
Call Number QD 31.2 ย443ค 2563
ชื่อผู้แต่ง
 • ยุวรัตน์ เงินเย็น
 • ชื่อเรื่อง
 • เคมีสำหรับวิศวกร / ยุวรัตน์ เงินเย็น
 • Add Title
 • Chemistry for engineers.
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2563.
  บรรณลักษณ์ 526 หน้า
  หัวเรื่อง
 • เคมี
 • ทฤษฎีอะตอม
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 30/11/63
 • ยุวรัตน์ เงินเย็น
 • เคมีสำหรับวิศวกร / ยุวรัตน์ เงินเย็น
 • Chemistry for engineers.
 • เคมี
 • ทฤษฎีอะตอม

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  64200009  QD 31.2 ย443ค 2563 ฉ.1  ธงชัย กลิ่นหรั่น
   ยืม 10/02/2564
   คืน 10/6/2564
   ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
   2. [ ขอจอง ]  64200010  QD 31.2 ย443ค 2563 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
   3. [ ขอจอง ]  64200011  QD 31.2 ย443ค 2563 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
  [16247]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |