สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 64200001,ฉ.1 64200002,ฉ.2 64200003,ฉ.3 64200004,ฉ.4 64200005,ฉ.5 64200006,ฉ.6 64200007,ฉ.7 64200008,ฉ.8
ISBN 9786164742000
ชื่อย่อห้องสมุด BC TH-BaPIT
Call Number TK 145 ป413ก 2561
ชื่อผู้แต่ง
 • ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์.
 • ชื่อเรื่อง
 • การออกแบบระบบไฟฟ้า = Electrical system design / โดย ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์
 • Add Title
 • Electrical system design
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 7.
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : โชติอนันต์, 2561.
  บรรณลักษณ์ 576 หน้า : ภาพประกอบ. ; 26 ซม.
  หัวเรื่อง
 • ระบบไฟฟ้า -- การออกแบบ.
 • ไฟฟ้า -- การออกแบบ.
 • วิศวกรรมไฟฟ้า -- การออกแบบ.
 • ที่มาของทรัพยากร บริจาค 25/11/63 500 บาท
 • ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์.
 • การออกแบบระบบไฟฟ้า = Electrical system design / โดย ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์
 • Electrical system design
 • ระบบไฟฟ้า -- การออกแบบ.
 • ไฟฟ้า -- การออกแบบ.
 • วิศวกรรมไฟฟ้า -- การออกแบบ.

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  64200001  TK 145 ป413ก 2561 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
   2. [ ขอจอง ]  64200002  TK 145 ป413ก 2561 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
   3. [ ขอจอง ]  64200003  TK 145 ป413ก 2561 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
   4. [ ขอจอง ]  64200004  TK 145 ป413ก 2561 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
   5. [ ขอจอง ]  64200005  TK 145 ป413ก 2561 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
   6. [ ขอจอง ]  64200006  TK 145 ป413ก 2561 ฉ.6  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
   7. [ ขอจอง ]  64200007  TK 145 ป413ก 2561 ฉ.7  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
   8. [ ขอจอง ]  64200008  TK 145 ป413ก 2561 ฉ.8  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
  [16246]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |