สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 64100026,ล.2
ISBN 9786161606169
ชื่อย่อห้องสมุด TH-BaPIT
Call Number NX 180.S6 ม246อ 2563
ชื่อนิติบุคคล
 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ชื่อเรื่อง
 • เอกสารการสอนชุดวิชาศิลปะกับสังคมไทย หน่วยที่ 9-15 = Thai arts and society / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์
 • Add Title
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 7.
  พิมพลักษณ์ นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2563.
  บรรณลักษณ์ 1 เล่ม : ภาพประกอบ
  หัวเรื่อง
 • ศิลปกรรมไทย
 • ศิลปะกับสังคม
 • ที่มาของทรัพยากร เงินงบประมาณ 2564 05/11/63 350 บาท
 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • เอกสารการสอนชุดวิชาศิลปะกับสังคมไทย หน่วยที่ 9-15 = Thai arts and society / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์
 • ศิลปกรรมไทย
 • ศิลปะกับสังคม

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  64100026  NX 180.S6 ม246อ 2563 ล.2  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
  [16243]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |