สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 64100027,ล.1
ISBN 9786161612955
ชื่อย่อห้องสมุด TH-BaPIT
Call Number DS 570.98 ม246อ 2563
ชื่อนิติบุคคล
 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ชื่อเรื่อง
 • เอกสารประกอบการสอนชุดวิชาประวัติศาสตร์ไทย หน่วยที่ 1 - 7 = Thai history สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • Add Title
 • พิมพลักษณ์ นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2563.
  บรรณลักษณ์ 1 เล่ม : ภาพประกอบ
  หัวเรื่อง
 • ไทย -- ประวัติศาสตร์
 • ที่มาของทรัพยากร เงินงบประมาณ 2564 05/11/63 350 บาท
 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • เอกสารประกอบการสอนชุดวิชาประวัติศาสตร์ไทย หน่วยที่ 1 - 7 = Thai history สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ไทย -- ประวัติศาสตร์

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  64100027  DS 570.98 ม246อ 2563 ล.1  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
  [16240]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |