สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 64100022
ISBN 9781599637341
ชื่อย่อห้องสมุด |a
Call Number PN 147 S163c 2013
ชื่อผู้แต่ง
 • Saleh, Naveed,
 • ชื่อเรื่อง
 • The complete guide to article writing : how to write successful articles for online and print markets / Naveed Saleh.
 • Add Title
 • Article writing.
 • พิมพลักษณ์ England : FW media, 2013.
  บรรณลักษณ์ 297 pages : illustrations ; 23 cm.
  หัวเรื่อง
 • Journalism -- Authorship.
 • Online journalism -- Authorship.
 • Feature writing.
 • Freelance journalism.
 • ที่มาของทรัพยากร เงินงบประมาณ 2564 05/11/63 180 บาท
 • Saleh, Naveed,
 • The complete guide to article writing : how to write successful articles for online and print markets / Naveed Saleh.
 • Article writing.
 • Journalism -- Authorship.
 • Online journalism -- Authorship.
 • Feature writing.
 • Freelance journalism.

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  64100022  PN 147 S163c 2013  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
  [16239]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |