สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 63100085,c.1 63100086,c.2 64100086,c.3
ISBN 9781118140628
ชื่อย่อห้องสมุด DLC DLC TH-BaPIT
Call Number TK 1005 .M423r 2013
ชื่อผู้แต่ง
 • Masters, Gilbert M.
 • ชื่อเรื่อง
 • Renewable and efficient electric power systems / Gilbert M. Masters.
 • พิมพลักษณ์ Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, 2013.
  บรรณลักษณ์ xx, 690 p. : ill. ; 25 cm.
  หัวเรื่อง
 • Electric power systems -- Energy conservation.
 • Electric power systems -- Electric losses.
 • ที่มาของทรัพยากร เงินงบประมาณ 2563 09/03/63 4,755 บาท
 • Masters, Gilbert M.
 • Renewable and efficient electric power systems / Gilbert M. Masters.
 • Electric power systems -- Energy conservation.
 • Electric power systems -- Electric losses.

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  63100085  TK 1005 .M423r 2013 c.1  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
   2. [ ขอจอง ]  63100086  TK 1005 .M423r 2013 c.2  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
   3. [ ขอจอง ]  64100086  TK 1005 .M423r 2013 c.3  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
  [16170]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |