สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 63100126,c.1 63100127,c.2
ISBN 9789814670876
ชื่อย่อห้องสมุด DLC DLC BAKER UKM C#P TH-BaPIT
Call Number TA 335 .C462n 2015
ชื่อผู้แต่ง
 • Chapra, Steven C.
 • ชื่อเรื่อง
 • Numerical methods for engineers / Steven C. Chapra and Raymond P. Canale.
 • ครั้งที่พิมพ์ 7th ed.
  พิมพลักษณ์ New York : McGraw-Hill, c2015.
  บรรณลักษณ์ 970 p. : ill.
  หัวเรื่อง
 • Engineering mathematics.
 • Numerical analysis.
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • Raymond P. Canale
 • ที่มาของทรัพยากร เงินงบประมาณ 2563 09/03/63 945 บาท
 • Chapra, Steven C.
 • Numerical methods for engineers / Steven C. Chapra and Raymond P. Canale.
 • Engineering mathematics.
 • Numerical analysis.
 • Raymond P. Canale

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  63100126  TA 335 .C462n 2015 c.1  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
   2. [ ขอจอง ]  63100127  TA 335 .C462n 2015 c.2  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
  [16164]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |