สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 63100107,ล.2
ISBN 9786165054300
ชื่อย่อห้องสมุด KASET tha TH-BaPIT
Call Number LB 1028 ม246อ 2562
ชื่อนิติบุคคล
 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 • ชื่อเรื่อง
 • เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา หน่วยที่ 9 - 15 = Statistics, Research and evaluation in education / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • Add Title
 • Statistics, Research and evaluation in education
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 13.
  พิมพลักษณ์ นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562.
  บรรณลักษณ์ 1 เล่ม : ภาพประกอบ
  หัวเรื่อง
 • การศึกษา -- สถิติ
 • การศึกษา -- การวัดผล
 • การศึกษา -- วิจัย
 • ที่มาของทรัพยากร เงินงบประมาณ 2563 09/03/63 350 บาท
 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 • เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา หน่วยที่ 9 - 15 = Statistics, Research and evaluation in education / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • Statistics, Research and evaluation in education
 • การศึกษา -- สถิติ
 • การศึกษา -- การวัดผล
 • การศึกษา -- วิจัย

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  63100107  LB 1028 ม246อ 2562 ล.2  ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ
   ยืม 15/11/2564
   คืน 15/3/2565
   ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
  [16160]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |