สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 62100032
ISBN 9786162367038
ชื่อย่อห้องสมุด TH-BaPIT
Call Number PL 4163 ศ129ข 2558
ชื่อผู้แต่ง
 • ศมน รังษีสุริยันต์แจ่ม
 • ชื่อเรื่อง
 • เขียนคำไทยให้ถูกต้อง / ศมน รังษีสุริยันต์แจ่ม
 • พิมพลักษณ์ นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์, 2558.
  บรรณลักษณ์ 96 หน้า
  หัวเรื่อง
 • ภาษาไทย -- การใช้ภาษา
 • ภาษาไทย -- ตัวสะกด
 • ที่มาของทรัพยากร เงินงบประมาณ 2562 07/01/62 59 บาท
 • ศมน รังษีสุริยันต์แจ่ม
 • เขียนคำไทยให้ถูกต้อง / ศมน รังษีสุริยันต์แจ่ม
 • ภาษาไทย -- การใช้ภาษา
 • ภาษาไทย -- ตัวสะกด

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  62100032  PL 4163 ศ129ข 2558  ประภาพร ธนกิตติเกษม
   ยืม 24/05/2562
   คืน 21/9/2562
   ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
  [15992]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |