สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 59100013
ISBN 9786167379357
ชื่อย่อห้องสมุด KASET tha TH-BaPIT
Call Number TK5105.888 ว184ป 2556
ชื่อผู้แต่ง
 • วรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์
 • ชื่อเรื่อง
 • Professional web design CS6 : เรียนรู้กระบวนการสร้างและออกแบบ Website ทั้งระบบอย่างมืออาชีพ / โดย วรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์ ; วัฒนา ส่งสิงห์ บรรณาธิการ
 • Add Title
 • เรียนรู้กระบวนการสร้างและออกแบบ Website ทั้งระบบอย่างมืออาชีพ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : เน็ตดีไซน์ พับลิชชิ่ง, 2556.
  บรรณลักษณ์ 432 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
  หัวเรื่อง
 • เว็บไซต์ -- การออกแบบ
 • การพัฒนาเว็บไซต์
 • ดรีมวีเวอร์
 • อโดบีโฟโตช็อบ
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • วัฒนา ส่งสิงห์
 • ที่มาของทรัพยากร เงินรายได้ 2559 28/10/58 329 บาท
 • วรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์
 • Professional web design CS6 : เรียนรู้กระบวนการสร้างและออกแบบ Website ทั้งระบบอย่างมืออาชีพ / โดย วรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์ ; วัฒนา ส่งสิงห์ บรรณาธิการ
 • เรียนรู้กระบวนการสร้างและออกแบบ Website ทั้งระบบอย่างมืออาชีพ
 • เว็บไซต์ -- การออกแบบ
 • การพัฒนาเว็บไซต์
 • ดรีมวีเวอร์
 • อโดบีโฟโตช็อบ
 • วัฒนา ส่งสิงห์

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  59100013  TK 5105.888 ว184ป 2556  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
  [15157]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |
  PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1366 PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1533 PHP Notice: Undefined variable: foot in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\foot.php on line 28