สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 57100391
ISBN 9786163058065
ชื่อย่อห้องสมุด TH-BaPIT
Call Number น ส988ง 2555
ชื่อผู้แต่ง
 • โสภี พรรณราย
 • ชื่อเรื่อง
 • เงาเคหาสน์ / โสภี พรรณราย
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2.
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : บิวตี้บุ๊คส์, 2555.
  บรรณลักษณ์ 394 หน้า ; 21 ซม.
  หัวเรื่อง
 • นวนิยายไทย
 • ที่มาของทรัพยากร เงินรายได้ 2557 31/07/57 300 บาท
 • โสภี พรรณราย
 • เงาเคหาสน์ / โสภี พรรณราย
 • นวนิยายไทย

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  57100391  น ส988ง 2555  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [14765]

  http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |