สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 57100017
ISBN 9780470681923 (cloth) 0470681926 (cloth)
ชื่อย่อห้องสมุด DLC DLC YDX CDX YDXCP
Call Number TK7871.67.M5 .M626 2011
ชื่อเรื่อง
 • Microstrip and printed antennas : new trends, techniques, and applications / editors, Debatosh Guha, Yahia M.M. Antar.
 • พิมพลักษณ์ Chichester, West Sussex : Wiley, 2011.
  บรรณลักษณ์ xvii, 481 p. : ill. ; 25 cm.
  หมายเหตุ Includes index.
  หัวเรื่อง
 • Microstrip antennas -- Design.
 • Polarization (Electricity)
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • Antar, Yahia.
 • Guha, Debatosh.
 • ที่มาของทรัพยากร เงินรายได้ 12/12/56 3,336.30 Baht
 • Microstrip and printed antennas : new trends, techniques, and applications / editors, Debatosh Guha, Yahia M.M. Antar.
 • Microstrip antennas -- Design.
 • Polarization (Electricity)
 • Antar, Yahia.
 • Guha, Debatosh.

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  57100017  TK7871.67.M5 .M626 2011  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
  [14522]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |