สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 57100017
ISBN 9780470681923 (cloth) 0470681926 (cloth)
ชื่อย่อห้องสมุด DLC DLC YDX CDX YDXCP
Call Number TK7871.67.M5 .M626 2011
ชื่อเรื่อง
 • Microstrip and printed antennas : new trends, techniques, and applications / editors, Debatosh Guha, Yahia M.M. Antar.
 • พิมพลักษณ์ Chichester, West Sussex : Wiley, 2011.
  บรรณลักษณ์ xvii, 481 p. : ill. ; 25 cm.
  หมายเหตุ Includes index.
  หัวเรื่อง
 • Microstrip antennas -- Design.
 • Polarization (Electricity)
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • Antar, Yahia.
 • Guha, Debatosh.
 • ที่มาของทรัพยากร เงินรายได้ 12/12/56 3,336.30 Baht
 • Microstrip and printed antennas : new trends, techniques, and applications / editors, Debatosh Guha, Yahia M.M. Antar.
 • Microstrip antennas -- Design.
 • Polarization (Electricity)
 • Antar, Yahia.
 • Guha, Debatosh.

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  57100017  TK7871.67.M5 .M626 2011  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
  [14522]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |