สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 56100278
ISBN 9789742129200
ชื่อย่อห้องสมุด kku-c kku-c TH-BaPIT
Call Number อ PL4187 ด484พ 2552
ชื่อผู้แต่ง
 • ดำเนิน การเด่น
 • ชื่อเรื่อง
 • พจนานุกรมไทย-อังกฤษ = Thai-English dictionary / ดำเนิน การเด่น, และเสฐียรพงษ์ วรรณปก
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 4
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2552.
  บรรณลักษณ์ 797, [1] หน้า ; 21 ซม. + คอมแพกต์ดิสก์ 1 แผ่น
  หมายเหตุ พร้อม CD-ROM ค้นหาศัพท์
  หัวเรื่อง
 • ภาษาไทย -- ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ -- พจนานุกรม -- ภาษาไทย
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • เสฐียรพงษ์ วรรณปก
 • ที่มาของทรัพยากร งปม. 23 ส.ค. 56 395 บาท
 • ดำเนิน การเด่น
 • พจนานุกรมไทย-อังกฤษ = Thai-English dictionary / ดำเนิน การเด่น, และเสฐียรพงษ์ วรรณปก
 • ภาษาไทย -- ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ -- พจนานุกรม -- ภาษาไทย
 • เสฐียรพงษ์ วรรณปก

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  56100278  อ PL4187 ด484พ 2552  ให้บริการ  ได้
   หนังสืออ้างอิง | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ (ไม่ได้จัดขึ้นชั้น)
  [14463]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |