สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

 LEADER 
 008 210720s2020 enk 000 0 tha d eng d
 016
|a Ebook015
 020
|a 9781108552332
 099
|a Ebook015
 100
1 |a Mak, Man-Wai
 245
10 |a Machine Learning for Speaker Recognition / |c Man-Wai Mak
 260
|a Cambridge : |b Cambridge University Press, |c 2020.
 300
|a 1 online resource
 856
40 |u https://doi.org/10.1017/9781108552332 |z Click here to view.

 ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
 1. [ ขอจอง ]  64983696  Ebook015  ให้บริการ  ได้
 Ebook | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์

http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |