สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

 LEADER 
 008 200724s2017 000 0 tha d eng d
 020
|a 9789813207998 (ebook)
 041
|a English
 050
|a Ebook001
 100
1 |a Tsai, Jeffrey J P.
 245
13 |a Computational Methods with Applications in Bioinformatics Analysis / |c Jeffrey J P Tsai
 260
|a Singapore : |b World Scientific, |c 2017.
 300
|a 232 pages : |b digital, PDF file(s).
 856
|u https://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/10393#t=toc |z click here to view
 930
|a เงินงบประมาณ 2563 |b 16/07/63 |h 5590 บาท

 ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
 1. [ ขอจอง ]  63765036  Ebook001  ให้บริการ  ได้
 Ebook | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์

http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |