สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

 LEADER 
 008 200609s en 000 0 tha d eng d
 020
|a 9789813271791 (hardcover)
 041
|a English
 110
|a The Atlas Collaboration
 245
00 |a ATLAS A 25-Year insider story of the LHC Experiment / |c The Atlas Collaboration
 260
|a Singapore : |b World Scientific, |c 2019.
 300
|a 372 pages : |b digital, PDF file(s).
 500
|a Advanced series on directions in high energy physics : Volume 30
 700
2 The Atlas Collaboration
 856
|u https://doi.org/10.1142/11030 |z click here to view

 ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
 1. [ ขอจอง ]  63741298  v.30  ให้บริการ  ได้
 Ebook | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์

http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |