สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล สื่อมัลติมีเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

ฐานข้อมูล หนังสือออิเล็กทรอนิกส์


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

 LEADER 00000nam 2200000uu 4500
 008 200108s2019 th 000 0 tha d
 016
|a DVD 6310011
 040
|a KASET |b eng
 099
|a DVD 6310011 2019
 245
00 |a Shazam|h[videorecording] = |b ซาแซม
 246
21 |a ซาแซม
 260
|a [United States] : |b New Line Cinema,|c c2019.
 300
|a 1 วิดีโอดิสก์ (132 นาที) : |b ภาพ เสียง สี, ; |c 4 3/4 นิ้ว
 500
|a Starring: Ward Horton, Annabelle Wallis, Alfre Woodard
 650
0 |a Motion pictures, American
 710
2 |a New Line Cinema
 930
|a เงินงบประมาณ 2563 |b 27/12/62 |h 359 บาท

 ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
 1. [ ขอจอง ]  63323410  DVD 6310011 2019  ให้บริการ  ได้
 สือมัลติมีเดีย | หอสมุดกลาง | ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์

http://library.pit.ac.th/iLiB/  ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ |
PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1618 PHP Notice: Undefined index: REQUEST_URI in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\index.php on line 1747 PHP Notice: Undefined variable: foot in c:\Inetpub\wwwroot\iLiB\foot.php on line 28